Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Algoritmer og digital krigføring i amerikansk politikk

Et skilt der det står Wikimedia Commons

Hvordan kan algoritmer i sosiale medier være med på å påvirke virkelighetsoppfatning og holdninger? Les artikkelen "Digital krigføring" i lenken under. Artikkelen handler om hvordan to amerikanske velgere ender opp med å lese helt ulike nyhetssaker, og hvordan det kan påvirke det amerikanske valget.  

Oppgaver 

1. Hva slags informasjon får Cindi på sin Facebook og hvordan preger dette hennes virkelighetsoppfatning, normer, verdier og holdninger?

2. Hva slags informasjon får Debby på sin Facebook og hvordan preger dette hennes virkelighetsoppfatning, normer, verdier og holdninger?

3. Debby Laznik får en mer "tålelig presentasjon i virkeligheten" i sosiale medier enn ved å se på tv-nyhetene. Hvorfor opplever hun det slik? 

4. Hvor viktig er Facebook som nyhetskilde i USA? 

5. Forklar hva algoritmer er.  

6. Journalisten får et helt annet inntrykk av Cindi og Debby i virkeligheten enn det hun gjør av å følge dem på Facebook. Hvorfor er det slik? 

7. Hvordan bruker presidentkandidatene Donald Trump og Joe Biden digitale medier i valgkampen? 

8. Hvordan svarer Facebook på kritikken? 

9. Har vi lignende tendenser i Norge? Forsøk å finne fram til mulige eksempler sammen med medelever.