Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Kan demokratier hackes?

Nett ekkokammer sosiale medier fake news internett polygraphus/iStock/Getty Images Plus

Sosiale medier har innført en ny epoke i mediehistorien. Aldri før har så mange hatt mulighet til å spre informasjon på nettet, og ingen kan kontrollere innholdet som blir lagt ut. De siste årene har vi sett flere eksempler på at sosiale medier har påvirket ulike politiske prosesser. Et eksempel på dette er det amerikanske presidentvalget i 2016.

Les artikkelen Kan demokratier hackes? og svar på spørsmålene nedenfor.

Oppgaver

  1. Hvordan har sosiale medier påvirket politiske valg og valgkampanjer?
  2. Hva er de tre største risikoene ved digital påvirkning, ifølge artikkelen?
  3. Hvordan kan det være en risiko å stemme over nett?
  4. Hva er «doxing»?
  5. Hvordan forsvarte Emmanuel Macron seg mot hacking under det franske presidentvalget i 2017?
  6. Hva menes med utrykket «fake news»?
  7. Diskuter hvor stor effekt sosiale mediers påvirkningskampanjer har. Finn elementer i artikkelen som tilsier at kampanjene har/ikke har effekt.
  8. Hva er «microtargeting»?

 

Skriveoppgave

Ta utgangspunkt i artikkelen over til å besvare oppgave 1 og 2. Kapittel 16 i boken Politikk og Makt (s.250-260) kan også være til hjelp. Velg en av oppgavene nedenfor og skriv en tekst:

  1. Før i tiden var de vanlige kildene til informasjon og nyheter radio og aviser. Disse mediene var regulert av en redaktør som faktasjekket informasjonen som ble delt. Det meste av informasjon og nyheter spres nå gjennom sosiale medier. Diskuter hvordan sosiale medier har endret denne formidlingen. Diskuter både positive og negative aspekter ved endringen.

  2. Mange mener statlig regulering av sosiale medier som Facebook, Amazon, Google og Apple er nødvendig for å minske faren for spredning av falsk informasjon og ekstern påvirkning. Hva mener du er positive og negative sider med statlig regulering av sosiale medier?