Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Parisavtalen

I 2015 ble verden enig om en ny klimaavtale. Paris-avtalen ble underskrevet av 195 av FNs medlemsland. Denne avtalen blir regnet som en av de første juridiske bindende klimaavtalene. Les om Parisavtalen i Store Norske leksikon og svar på spørsmålene nedenfor.

Oppgaver

1. Hva er de tre overordnende målene i Paris-avtalen?

2. Hvilke endringer ble gjort i temperaturmålet i Paris-møtet?

3. Hva menes med «progresjonsprinsippet?»

4. Hvilke mekanismer har FN for å undersøke at land holder forpliktelsene sine?

5. Diskuter hvorfor industriland skal ta «ledelsen» når det gjelder utslippsreduksjoner. Argumenter for hvorfor/hvorfor ikke dette er rettferdig.

6. Paris-avtalen definerer ikke hvilke land som er industriland, og hvilke som er utviklingsland. Hvorfor kan dette bli en utfordring?

 

 

Nettressurser