Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt
Folkemengde protesterer i Hviterussland
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Protest_actions_in_Minsk_(Belarus)_near_Stella,_August_16.jpg

Hviterussland- begynnelsen på slutten? (dokumentar, 34 min.)

«Europas siste diktatur» er et uttrykk som ofte brukes for å beskrive Hviterussland. Hviterussland er tidligere republikk under Sovjetunionen, og ble selvstendig i 1991. Aleksandr Lukasjenko har vært president helt siden 1994. Gjennom sin tid som president har Lukasjenko utvidet fullmakter, noe som har gjort det mulig for ham å sitte så lenge ved makten. I august 2020 ble det avholdt nytt presidentvalg i Hviterussland. De offisielle valgresultatene viste at Lukasjenko hadde vunnet valget igjen. Dette førte til store protester i gatene i hovedstaden Minsk. Nå skal vi se nærmere på hvorfor protestene startet, og hva som skjer i Hviterussland.

Se dokumentaren og svar på spørsmålene under. 

Oppgaver 

  1. Hva startet protestene i Hviterussland?
  2. Hvilken styreform har Hviterussland? 
  3. President Lukasjenko har vært president i over 20 år. I de fleste demokratiske land er det uvanlig at presidenter sitter ved makten i så mange år. Forklar hvordan Lukasjenko har klart å beholde makten. 
  4. Nadya Khamitskaya beskriver Hviterussland som et tålmodig og samlet folk. Hvordan gjør dette seg synlig i protestene?
  5. Hvordan blir protestene møtt av myndighetene i Hviterussland?
  6. Diskuter hvorvidt myndighetenes håndtering av protestanter kan ses som brudd på menneskerettighetene.
  7. Svjatlana Tsikhanovskaja har blitt symbolet for opposisjonen. Hvilke utfordringer har hun møtt som opposisjonsleder?
  8. Det er vanskelig å se støtte for Lukasjenko i Hviterussland. Forklar to av årsakene til dette.
  9. Hvordan mener Martin Paulsen at konflikten kommer til å utvikle seg? Hva er viktig at andre land/bedrifter bidrar med?