Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Black Lives Matter

Kvinne som holder skilt i Black Lives Matter-protest By John Lucia - https://www.flickr.com/photos/studioseiko/27950807420/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91096775

Da George Floyd døde under en arrestasjon i USA i mai 2020, førte det til sterke reaksjoner og store demonstrasjoner, både i USA og verden over. Black Lives Matter-bevegelsen har eksistert i flere tiår i USA, men oppleves nå annerledes enn tidligere. I denne oppgaven skal vi se nærmere på Black Lives Matter. Kan engasjementet føre til en endring? 

Oppgaver

  1. Hva er Black Lives Matter?
  2. Black Lives Matter-bevegelsen har demonstrert i gatene. Hva har ofte vært resultatet av disse demonstrasjonene?
  3. Statistikken viser at USA står for 25% av fengselspopulasjonen i verden. I følge artikkelen er denne statistikken et resultat av sosiale forhold. Forklar hva som menes med dette.
  4. Politiet i USA har fått kritikk for diskriminering. Drøft hvordan politiets handlinger og spesifikke hendelser har gitt grobunn for Black Lives Matter.
  5. Flere mener at defund the police betyr å avskaffe politiet. Hva menes egentlig med uttrykket?
  6. Hva ønsker demonstranter at refinansieringen av politiet skal brukes til?
  7. Politiutdanningen i Norge er på minst 3 år. Hvor lang er utdanningen ut i USA? Hva kan være problemet med en slik utdanning?
  8. Demonstrasjonene spredde seg til hele verden, også til Norge. Drøft hva som kan være årsaken til dette.
  9. Mot slutten av artikkelen skriver Giske en oppsummering om hva poenget med defund the police er. Velg et av poengene Giske nevner og drøft kort hvordan dette kan føre til mindre politivold. (Tips: Finn argumenter for ditt svar i artikkelen!)