Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Kan delegering av oppgaver være et politisk problem?

Tog ved togstasjon Getty Images/iStock/den-belitsky

Jo flere aktører man får, jo vanskeligere blir det å identifisere hvem det er som har ansvar, sier statsviteren Tobias Bach ved Universitetet i Oslo. Les intervjuet med ham i lenken under, før du jobber med oppgavene. 

Oppgaver

1. Hva er forskjellen mellom departementer og direktorater? Slå opp i kapittel 8 i Politikk og Makt hvis du trenger repetisjon.

2. Hva menes med overskriften på intervjuet? Forklar med egne ord. 

3. Hva er blame avoidance-teori?  

4. Tobias Bach har forsket på jernbanesektoren i Tyskland. På hvilke måter mener han at den tyske og den norske jernbanestrukturen ligner på hverandre? 

5. Hvorfor kan delegering av oppgaver fra departement til direktorat være et demokratisk problem?