Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Havkonflikter i Asia- kan de løses?

Spratly-øyene Getty Images/iStock/PeterHermesFurian

Østkina- og Sørkinahavet har i flere tiår vært roten til store konflikter i Asia. Flere land mener de har krav på øyene i Østkina- og Sørkinahavet. Til tross for store dimplomatiske forsøk fra USA og andre parter, har det ikke kommet en løsning på konfliktene. Kina, sammen med andre land, har startet en enorm militær opprustning for å forsvare sine krav på havområdene. Men hvorfor er det så vanskelig å løse? Er det internasjonal havrett eller historiske faktorer som legitimerer et lands rett på havområder? Les artikkelen fra NUPI og svar på spørsmålene under. 

Oppgaver

  1. Flere av havkonfliktene har utgangspunkt i historiske tilknytninger til områder. Forklar kort hvorfor Japan mener de har historiske røtter i enkelte av havområdene. Hva sier internasjonal rett om denne type legitimering?
  2. Hvilken rolle spiller historien fra andre verdenskrig? Forklar hvordan andre verdenskrig fremdeles er en politisk realitet, ifølge Sjaastad. 
  3. I Asia er det viktig å ikke «tape ansikt». Hva menes med dette uttrykket?
  4. FNs havrettstraktat er laget for å løse havkonflikter. Alle land har krav på egen kontinentalsokkel og økonomisk sone. Dette betyr at alle land har en landegrense som strekker seg ut i havet. Hvorfor har det vært vanskelig å benytte seg av denne traktaten i konfliktene i Østkina- og Sørkinahavet?
  5. Det er store ressurser i Østkina- og Sørkinahavet, som fisk og olje. Hvilke to land har forsøkt å forhandle om samarbeid rundt ressursene? Hvordan har disse samtalene gått?
  6. Hvilke land har lagt krav på Spratly-øyene?
  7. Hvilke grep har Kina gjort i Sørkinahavet for å legge krav på områder? Forklar to av disse kort.
  8. Hva ivaretar sikkerhetsinteressene i Asia?
  9. Kina ruster opp militæret sitt og holder nå det største forsvarsbudsjettet i Asia. Flere naboland lengter etter amerikansk tilstedeværelse for å skape en motvekt. Resultatet ble ASEAN. Hva er hovedoppgavene til ASEAN?
  10. Medlemslandene i ASEAN bygger også opp sitt militære arbeid. Hva har vært årsakene til denne opprustningen? Hvorfor ser det mørkt ut for diplomatiske løsninger?