Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Konflikten i Kashmir- dratt mellom to verdener

Kashmirs flagg i vinden Wikimedia Commons

Kashmir ligger på grensen mellom India og Pakistan. Kashmir er et omstridt område som både India og Pakistan ønsker kontroll over.  Høsten 2019 blusset konflikten opp igjen. Hva dreier konflikten seg egentlig om? Les artikkelen Kashmir-konflikten: Dårlige naboer siden 1947 og svar på spørsmålene under. 

Oppgaver

  1. Beskriv kort bakgrunnen for at Kashmir ble delt. 
  2. Hvorfor blusset konflikten opp igjen i 2019?
  3. Hva menes med at det opprinnelige fyrstedømmet var et språklig og kulturelt lappeteppe?
  4. Hvilken rolle spiller religion for hvordan folkegruppen er inndelt?
  5. Hvorfor anser India og Pakistan Kashmir som et viktig område? Hvilke argumenter bruker de to landene på å kreve Kashmir som sitt?
  6. De siste årene har det vokst frem hindunasjonalisme i India. Hvordan har dette påvirket konflikten?
  7. Hvordan var Kashmirs utvikling mellom 1947 frem til 1980-tallet? 
  8. Hvordan har India rettferdiggjort et sterkt nærvær av militærstyrker? 
  9. FN har hatt problemer med å bidra til å løse konflikten. Andre land på den internasjonale arenaen har forsøkt å hjelpe til. Ett av disse landene er Kina. Hvilken rolle har Kina spilt i konflikten?
  10. Artikkelen beskriver to tenkelige løsninger på Kashmir-konflikten. Hva er fordelene og ulempene ved disse løsningene?