Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Flere kvinner, mer fred?

Kvinner i FN Wikimedia Commons

Hadde det vært mer fred i verden om kvinner var mer delaktige i fredsarbeid? Kvinners deltakelse i fredsarbeid har vært lav i flere år, til tross for at FN-resolusjoner fastslår at høyere deltakelse av kvinner er nødvendig. Det har vist seg at flere kvinner i fredsarbeid vil føre til mer langvarig fred. Men hvorfor er det så vanskelig for kvinner å delta? Les artikkelen Mer fred med kvinner og svar på oppgavene under.

Oppgaver 
  1. Hva er FNs sikkerhetsrådsresolusjon (SR) 1325? Hvorfor var denne resolusjonen banebrytende?
  2. Hvilken betydning hadde SR 1325 for FNs fredsarbeid? Hvordan kan dette koples til bærekraftsmålene?
  3. Forklar forskjellen mellom fredsoperasjoner og fredsforhandlinger.
  4. Kvinner opplever en annen type vold enn menn i konflikter. Hva menes med dette? Nevn eksempler. 
  5. Forklar kort hvorfor det er viktig at kvinner har en stemme i fredsmekling og fredsarbeid.
  6. Prosentandelen av kvinner som har vært delaktige i fredsarbeid og forhandlinger er veldig lav. Diskuter kort hvordan dette kan hindre muligheten til varig fred.
  7. Hvordan kan fredsavtalers legitimitet og troverdighet styrkes gjennom kvinners deltakelse?
  8. Hva er FNs fredsoperasjoner? Og hva har FN gjort for å øke andelen kvinner i fredsoperasjonene?
  9. Hvordan kan kvinners deltakelse i fredsoperasjoner føre til likestilling? 
  10. Hvilke utfordringer står FN overfor i det videre arbeidet med kvinners deltakelse i fredsarbeid?