Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Legemiddelindustrien - det store spillet (dokumentar, 53 min.)

Apotekskilt utenfor et apotek NRK

Hvor mye tenker vi egentlig over medisinene vi får utlevert på apoteket? Mange mennesker er helt avhengig av medisiner for å holde seg i live. Legemiddelbransjen er milliardindustri, hvor profittene øker for hver dag som går. Hvor stor makt har egentlig legemiddelindustrien? Se dokumentaren Medisingigantene- det store spelet (53 min) på NRK og besvar oppgavene under.

Oppgaver

  1. Legemiddelindustrien har vokst til en av de største aktørene i verden. De siste årene har det blitt diskutert at industrien fokuserer mer på inntekt enn å hjelpe mennesker. Diskuter med utgangspunkt i dokumentaren hvorvidt denne påstanden stemmer.
  2. De største pharma-gigantene får monopol på enkelte medisiner. Et eksempel som brukes i dokumentaren er monopol på medisin mot hepatitt-C. Hva vil det si at et firma får monopol på medisiner?
  3. Hvor mye en medisin selges for, blir regulert av hvert enkelt land. Likevel er det legemiddelindustrien som setter prisen på medisinen som myndighetene tar inn. Befolkningen er ofte avhengig av medisinene firmaene tilbyr. Hvorfor er det så lite styresmaktene kan gjøre med prisen på medisiner?
  4. Mye av forskningen som brukes til utvikling av nye medisiner, er offentlig forskning som er betalt av befolkningens skattepenger. Medisinene blir så solgt tilbake til befolkningen. I USA er helsehjelp styrt av dyre forsikringer. Diskuter hvorvidt det er forsvarlig at skattepenger brukes på denne måten. Bør skattebetalte medisiner bli solgt til billigere? 
  5. I dokumentaren nevnes Gilead som et av de ledende firmaene i forskningen på Covid-19 i USA. Forklar hvordan Gilead fikk denne posisjonen i amerikansk helsesystem. Diskuter videre hvorvidt amerikanske helsemyndigheter står i en interessekonflikt i forhold til Gilead.