Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

En ny silkevei? (dokumentar, 21 min.)

Silkeveien fra Asia til Europa NRk

For flere hundre år siden var silkeveien veien mellom Europa og Asia.  Nå bygger Kina en ny silkevei. Landet har de siste årene investert store økonomiske summer i ulike land i Asia. Men er det en bakside ved Kinas utenrikspolitikk? Hva skjer når landene Kina har investert i, må tilbakebetale lån? Se episoden fra Urix (21 min) og svar på spørsmålene under.

Oppgaver 

1. Hva var den opprinnelige Silkeveien? 

2. Utbyggingen av infrastruktur er en av Kinas store investeringer i andre land. Hva er Kinas mål med denne utbyggingen? 

3. Hvilke motreaksjoner har den kinesiske utbyggingen møtt på Sri Lanka? 

4. Kina gir store lån til andre land, men disse lånene kommer ofte med betingelser. Foklar kort hvordan situasjonen på Sri Lanka er et eksempel på dette. 

5. Flere land rundt Kina har stor gjeld til kinesiske myndigheter, og har ikke råd til å tilbakebetale. Hvordan utnytter Kina dette? Er det en smart utenrikspolitisk strategi? 

6. Hva er en bilateral avtale? 

7. Forklar kort hvordan en kan si at Kina tar over USA sin rolle i Asia. 

8. Hva er den kinesisk-pakistanske økonomiske korridoren? 

9. Hvilken rolle spiller Kasakhstan i Kinas store utenrikspolitiske satsing?