Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Hva skiller og forener de norske partiene?

Stortinget.jpg alxpin/iStock/Getty Images

Formålet med denne oppgaven er finne ut hva som skiller og forener de norske partiene. Dette vil gjøre det enklere å forstå hvorfor partiene kan og ikke kan samarbeide på Stortinget eller i regjering.

Start med å lese over kapittel 4 i læreboken om «Partiene og partisystemet», spesielt side 58-59 er relevante for denne oppgaven. Gå deretter videre kapittel 5 («Velgermakt») der du på side 79-82 vil lære mer om det politiske motsetningsforhold blant velgerne og de folkevalgt, også omtalt som politiske skillelinjer og konfliktdimensjoner.

Oppgaver
  1. Bruk NRKs partiguide (se vedlagt lenke), det du leste om i Politikk og makt og eventuelt andre kilder til å plassere de ulike partiene innenfor de seks konfliktdimensjonene.
  2. Diskuter i par eller i grupper hvorfor dere plasserte de ulike partiene som dere gjorde.
  3. Med utgangspunkt i konfliktdimensjonene – hvilke partier kan og kan ikke samarbeide med hverandre?