Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Sofie kupper Norge (podkast, 48 min.)

Universitetet i Oslo har laget en podkastserie på seks episoder der komiker Sofie Frøysaa tester svakhetene ved det norske demokratiet. Sammen med sin mentor, Sofie Høgestøl, lager hun en oppskrift på hvordan hun kan kuppe makta og bli diktator i Norge.

Oppgaver til 1. episode: Er demokratiet på vei ut? 

1. Hva synes Sofie Frøysaa er problematisk med demokratiet?

2. Hva er skal til for at noe skal kunne kalles et demokrati, ifølge statsviter Carl Henrik Knutsen? 

3. Hvorfor kan en ikke si at noe land er et "perfekt demokrati"? 

4. Hvilke type land trekker Carl Henrik Knutsen fram som lettest å kuppe, og hvorfor? 

5. Hvorfor kan vi si at vi lever i en demokratisk nedgangstid? 

6. a) Hvilke situasjoner fra norsk historie trekker historiker Øystein Sørensen fram som eksempler på at bevegelser i Norge har ønsket å kvitte seg med demokratiet? 

b) Hvilke to store reformer reddet det norske demokratiet tidlig på 1900-tallet, i følge Sørensen? 

 

Tenk deg om: 

Hva synes Sofie Frøysaa er problematisk med demokratiet? Se på notatene fra oppgave 1. Hvordan vil du forsvare demokratiet mot kritikken hennes? Formuler et svar på rundt 250 ord.

 

Finn ut: 

Velg ett av temaene under, og finn ut mer om temaet. Skriv stikkord eller tegn tankekart. 

1. Ta for deg én av statene som blir brukt som eksempel i podkasten. Hva kjennetegner styresettet der? Hva kan tale for og imot å kalle staten et demokrati? 

2. Ta for deg Arbeiderpartiets forhold til den russiske revolusjon i 1917 og medlemskapet i Komintern. Bruk gjerne læreboka i historie.