Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Hva er greia med Ukraina? (podkast, 14 min)

Globus der vi ser landene i Øst-Europa, Ukraina og Russland. Getty Images/Juanmonino Russlands invasjon i Ukraina startet 24. februar 2022. Denne podkasten fra NUPI Skole (se lenke under) ble laget bare noen dager før angrepet. Her blir sjefsforsker Tor Bukkvoll fra Forsvarets forskningsinstitutt intervjuet av Therese Leine om situasjonen i Ukraina. 

Spørsmål til intervjuet

1. Hva var Oransjerevolusjonen, og hva var bakgrunnen for den? 

2. Hvordan ble Oransjerevolusjonen oppfattet av russiske myndigheter? 

3. Hvordan reagerte verdenssamfunnet da Russland tok kontroll over Krim-halvøya? 

4. Hvilken rolle spilte russiske myndigheter i opprøret i Donbas? 

5. Hvordan har våpenhvilen etter krigen i 2014-2015 fungert? 

6. Det har vært krig eller krigshandlinger siden 2014 i Donbas-regionen. Er det snakk om en borgerkrig, eller en krig mellom to stater? Hva mener Tor Bukkvoll, og hvordan begrunner han svaret sitt? 

7. Ukrainerne har vært delt i spørsmålet om de skal vende seg mot Russland eller Europa. Men Bukkvoll sier at utviklingen har gått i retning av at flere ønsker å orientere seg mot Europa.

a) Hvordan underbygger han det?

b) Hvordan tror du at den russiske invasjonen fra februar 2022 kan påvirke synspunktene i befolkningen? 

8. Hvilke fordeler med Europa ser de ukrainerne som ønsker tettere tilknytning til Vesten? 

9. Hva er grunnene til at en del ukrainere har ønsket tettere tilknytning til Russland og Putin? 

10. Hvordan forklarer Bukkvoll tankegangen til Putin?