Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Grader av demokrati (leksjon)

Introduksjon

NTB Scanpix

Demokrati innebærer at folket har innflytelse over offentlige styringsorganer i en eller annen form. Denne definisjonen kan høres enkel ut på papiret, men i praksis finnes det mange variasjoner på innflytelse og folkelig medvirkning. Har vi et demokrati når stemmeretten bare gjelder en liten del av befolkningen? Er det et demokrati når folk ikke får organisere seg og demonstrere som de vil? Er demokrati avhengig av flere informasjonskilder og at befolkningen kan dra nytte av informasjonen? Er lav valgdeltakelse et tegn på manglende demokrati?

Oppsummering:

Grader av demokrati (leksjon)

Åpne som PDF