Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

"Den Rosa Bølgen"

Introduksjon

"Den Rosa Bølgen" (engelsk, "The Pink Tide") er en beskrivelse på en periode på begynnelsen av 2000-tallet i latinamerikansk politikk der flere venstreorienterte regjeringer ble valgt. Sosialistiske politikere fikk presidentposten i Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Honduras, Paraguay, Brazil, Uruguay, Argentina, Chile og Peru. I 2002 ble for eksempel tidligere industriarbeider og fagforeningsleder Luiz Inácio Lula valgt til president i Brazil. Venstreorienterte presidenter og regjeringer har vært uvanlig i Latin Amerika historisk sett, noe som gjorde at venstrevridningen vagte oppsikt. Enkelte mener imidlertid at det sosialistiske tidevannet er på vei tilbake. I januar 2019 tiltrådte for eksempel høyrepopulist Jair Bolsonaro som president i Brazil. I denne oppgaven skal vi undersøke hva "Den Rosa Bølgen" er, hvorfor den er interessant, og hva som kan være indikasjoner på at denne fasen er ved veis ende.

Oppsummering:

"Den Rosa Bølgen"

  • 2. "Den Rosa Bølgen"


  • 3. "Den Rosa Bølgen"

    Søk på ordene "populisme", "materielle verdier" og "postmaterielle verdier". Hva finner du? Hvordan passer disse fenomenene inn i Latin Amerikas "Rosa Bølge" og dens ettervirkninger?

    Hvilke problemer var de venstrevridde regjeringene spesielt egnet til å takle, og hvilke utfordringer hadde de?

    Hva slags problemer er de høyrevridde regjeringene best rustet til å håndtere, og hvilke utfordringer står de overfor?


Åpne som PDF