Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja?

Introduksjon

Getty Images/iStock/Yuliia_Hrozian

Lofoten, Vesterålen og Senja ligger i Nord-Norge. Området er kjent for flott natur med majestetiske fjell, og er et yndet turistmål. I havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, gjerne omtalt som LoVeSe, finnes verdens siste solide torskestamme, du kan finne verdens største kaldtvannskoralrev her, og på klippene hekker enorme mengder sjøfugl.

Siden 1970-tallet har det samtidig vært et ønske om å drive oljeutvinning i dette området. Oljeindustrien ønsker å få en statlig konsekvensutredning av området, det vil si at man får på plass en bred rapport over hvordan konsekvensene ville blitt ved et eventuelt utslipp. Det kan være mye penger å tjene om man skulle komme til å hente ut olje her, og det vil kunne gi mange arbeidsplasser. På denne siden mener mange at sjansen for utslipp er svært lav, og at man kan sikre seg godt ved å gjøre anleggene så sikre som mulig. 

På den andre siden av saken har mange engasjert seg sterkt både mot oljeutvinning, og mot en konsekvensutredning, fordi de mener at også hvis sjansen for utslipp er minimal, så er det en for stor sjanse å ta. Både Havforskningsinstituttet og Klima- og forurensningsdirektoratet har gjort utredninger for å se på hva mulige konsekvenser av et utslipp i området ville kunne bli. Begge disse instansene har med bakgrunn i disse endt med å ikke anbefale oljevirksomhet i LoVeSe.

I denne oppgaven skal du lære mer både om argumentene for og mot oljeutvinning i LoVeSe, og om den politiske prosessen som pågår rundt denne saken. 

Denne leksjonen finner du i kapittel 4, 12 og 22.