Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Senterpartiets rolle i norsk politikk

Introduksjon

Stortinget

Hvor mange velgere et parti får, avhenger både av hvilke verdier partiet fremmer, hvilke saker partiet får frem i media, og hvilke velgergruppe som synes partiet er attraktivt. I denne oppgaven skal du jobbe med Senterpartiet, og få se hva som kan forklare partiets rolle i norsk politikk. 

Samtidig blir du også kjent med forklaringsmodeller for valgadferd, og med hvordan det norske partisystemet fungerer. Dette er de samme faktorene som også kan brukes for å forklare andre partiers oppslutning.