Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Urfolk og rettighetsvern

Samisk flagg
PeterEtchells/iStock/Getty Images

FN-konvensjoner sier at Norge er forpliktet til å ivareta samenes rettigheter som urfolk, blant annet til å verne reindrift. 

Selv om reindriften er beskyttet av lovverket, har det oppstått konflikter mellom reineiere og norske myndigheter. Hvilke forpliktelser har Norge gjennom å ha godkjent ILO‑konvensjon nr. 169 om urfolk? 

Les og gjør oppgaver i kapittel 18: Det internasjonale menneskerettighetssystemet.