Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Senterpartiets rolle i norsk politikk

Portrettbilde av Trygve Slagsvold Vedum
Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiets leder. Stortinget

Senterpartiet var en av valgets vinnere. Hvorfor? 

Hvor mange velgere et parti får, avhenger både av hvilke verdier partiet fremmer, hvilke saker partiet får frem i media, og hvilke velgergruppe som synes partiet er attraktivt.

I leksjonen i lenka under er Senterpartiet brukt som case, samtidig som elevene blir kjent med forklaringsmodeller for valgadferd, og med hvordan det norske partisystemet fungerer. Dette er de samme faktorene som også kan brukes for å forklare andre partiers oppslutning. 

Dette er stoff det er lurt å jobbe grundig med, for å få en god forståelse av hvordan det politiske systemet fungerer i Norge. På lærerdelen i kapittel 4 finner læreren forslag til oppgavetekst til en fagartikkel, vurderingskriterier, elevbesvarelse og forslag til hvordan dere kan jobbe med elevbesvarelsen. Eksamensrelevant!