Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

EØS-avtalen og ACER-saken

Stortinget.jpg
alxpin/iStock/Getty Images

Norge har forpliktet seg til å innlemme alt EU-regelverk som berøres av EØS-avtalen. Hvilke konsekvenser får det?

Norge har forpliktet seg til å innlemme alt EU-regelverk som berøres av EØS-avtalen. Hvilke konsekvenser får det?  

EØS-avtalen sier at Stortinget kan si nei til ny EU-lov ved å bruke reservasjonsretten, den såkalte artikkel 102. Stortinget har imidlertid aldri brukt reservasjonsretten selv om det har vært diskutert flere ganger. ACER-saken er en av sakene der det har vært diskutert om Norge burde ha brukt reservasjonsretten. 

I kapittel 19 finner du en læringssti som tar for seg EØS-avtalen og ACER-saken.