Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt
To små barn sitter på gata til høyre på bildet. De spiser fra en tallerken. En hund sitter til venstre på bildet.
India er det landet i verden som har flest fattige. Bildet viser gatebarn i millionbyen Mumbai. Er det å måtte leve i slummen brudd på menneskerettighetene? NTB Scanpix

Diskusjonsoppgaver om menneskerettighetene

 

Jobb sammen to eller tre med å finne argumenter og å diskutere spørsmålene under. Skriv ned argumentene dere kommer fram til og ta notater fra diskusjonen. 

 

  1. Finn argumenter for og imot denne påstanden: "Politiske og sivile rettigheter er viktigere enn sosiale og økonomiske rettigheter."
  2. Diskuter denne påstanden: "Det er viktig at også grupper har menneskerettigheter."