Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt
Plastflasker ligger i grumsete vann.
Nesten alle plastflasker kan resirkuleres - men bare en svært liten prosentandel blir det på verdensbasis. Hjelper det om du er flink til å resirkulere?

Diskusjonsoppgaver om miljø

Jobb sammen to eller tre med å finne argumenter og å diskutere spørsmålene under. Skriv ned argumentene dere kommer fram til og ta notater fra diskusjonen. 

1. Drøft denne påstanden: «Naturen har ingen verdi i seg selv, den har bare verdi i den grad den er til nytte for menneskene.»

2. Hva er dere villige til å ofre for å redusere klimautslippene og miljøproblemene på jorda? Skriv først hver deres liste over hva dere er villige til å ofre, før dere sammenligner.